KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Suna Sun Turizm AŞ, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Suna Sun Turizm AŞ (“Otel”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

b) Hangi Kişisel Verilerin Toplanacağı

Toplayacağımız Kişisel Bilgiler şunları kapsayabilir:

 • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, cinsiyet, unvanınız, doğum yeri ve tarihiniz, uyruğunuz; pasaport, vize veya devlet tarafından verilmiş diğer kimlik bilgileriniz);
 • İletişim Bilgileri (Ev ve iş adresi, telefon numarası ve e-posta adresi, iş yaptığımız üçüncü taraflar seyahat acenteleri veya benzeri tedarikçiler üzerinden elde edebileceğimiz sizinle ilgili diğer iletişim bilgileri)
 • Tercihleriniz ve İlgi Alanlarınız (Kaldığınız oteller, giriş ve çıkış tarihiniz, satın alınan ürün ve hizmetler, özel talepler, hizmet tercihlerinizle ilgili bilgi ve gözlemler, oda türü, tercih edilen kat, gazete/dergi türü, spor ve kültürel ilgi alanları tesisler, tatil tercihleri, istenen hizmetler, çocukların yaşları veya kullanılan hizmetlerin diğer boyutları dahil misafir konaklama hizmetleri)
 • Kredi ve bankamatik kartı numarası
 • Kurumsal bir hesabın çalışanı, bayi veya başka tür bir iş ortağı iseniz işveren bilgileri veya ilgili diğer bilgiler (örneğin seyahat acentesi veya toplantı ve etkinlik organizatörü)
 • Profil resmi
 • Sosyal medya hesap kimliği veya kullanıcı kimliği
 • Hizmetlerle ilgili olarak bize veya hizmet tedarikçilerimize diğer kişilerle ilgili Kişisel Veriler vermeniz (örneğin başka biri için rezervasyon yapmanız) durumunda buna yetkiniz olduğunu ve ilgili üçüncü kişilere ait bu verilerin işbu bilgilendirme uyarınca kullanılmasına ilgili üçüncü kişinin izninin olduğunu taahhüt etmiş olursunuz.
 •  

  c) Kişisel Verilerinizin Hangi Süreçlerle Toplanacağı

  Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:

  ● Otel aktiviteleri:

  • Oda rezervasyonu
  • Otele giriş ve ödeme
  • Bir konaklama sırasında otel barında veya restoranında yeme/içme
  • İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.

  ● Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım:

  • Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)
  • E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.

  ● Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:

  • Tur operatörleri, seyahat acenteleri, rezervasyon sistemleri ve diğerleri

  ● Internet Aktiviteleri:

  • Otel web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
  • Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Otel sayfaları)

   

  ç) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

  Otel, potansiyel müşterileri, müşterileri, çalışan adayları, çalışanları, iş ortakları, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve tedarikçileri gibi taraflardan yukarıda sayılan kategorilerde kişisel veri toplayabilmektedir.

  Toplanan kişisel verileriniz;

  - Otel ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

  -Otel konaklamanızı yönetmek: Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb), odalara erişimi yönetmek, Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç yönetimi (agresif ve antisosyal davranışlar, otel sözleşmesine uyulmaması, güvenlik düzenlemelerine uyulmaması, hırsızlık, hasar ve vandalizm veya ödemeyle ilgili olaylar).

  - Otel hizmetlerinin mevcudiyetini belirlemek,

  - Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

  - Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

  - Otel oda rezervasyonlarını ayarlamak,

  - Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, kişiselleştirilmiş teklifler sunabilmemiz için rezervasyon sırasında veya konaklamanız sırasında toplanan verilerinizin çapraz kontrolü, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

  - Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, İtiraz etme hakkını dikkate almak, diğer ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

  - Söz konusu oteli etkileyen ciddi olayların (doğal felaketler, terörist saldırıları vb.) gerçekleşmesi halinde Otel’de kalan kişileri aramak için özel telefon hizmetlerini kullanmak

  - Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim

  -Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi Otel’e açıklamanıza konu olan Otel ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

  - Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Otel’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

  - Otel’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Otel tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Otel içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

  - Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

  amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

  ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

  - Turizm Teşvik Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara,

  - Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

  - Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

  - Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz;

  ● İnternet sitemiz ve anlaşmalı internet siteleri gibi online hizmetler üzerinden: Rezervasyon yaptığınızda ya da bizden başka şekilde ürün ve hizmet satın aldığınızda, online mesajlaşma hizmetlerinden bize ulaştığınızda, olası özel talepleriniz veya tercihlerinizle ilgili bizi bilgilendirdiğinizde, bir bültene, ankete, yarışmaya veya promosyon teklifine kaydolduğunuzda.

  ● Her türlü Sözlü ve yazılı bilgi paylaşılan fiziki ortam ve müşteri hizmetleri üzerinden: Örneğin Otel’imizi ziyaret ettiğinizde, hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla talepte bulunduğunuzda, tercihlerinizden bizi haberdar ettiğinizde, telefonla rezervasyon yaptığınızda veya müşteri hizmetlerine ulaştığınızda sizden çevrim dışı olarak Kişisel Veriler toplayabiliriz.

  ● İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve seyahat acenteleri gibi diğer kaynaklar üzerinden: müşterek pazarlama ortakları ve üçüncü taraflar gibi diğer kaynaklardan Kişisel Verilerinizi alabiliriz. Bunlar seyahat acentenizden, havayolu şirketinden, kredi kartınızdan ve diğer ortaklardan alınan bilgileri kapsayabilir.

  ● Sosyal medya hesaplarımız üzerinden Otel tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması ve Kanunun 5. maddesinde sayılan diğer işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

  d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Otel talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

  Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Otel’imiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Otel’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Otel’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
  Başvurunuzda;

  a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

  d) Talep konunuzun,

  bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Otel’imizin Andifli mah. Bülent Kalkavan Sokak no: 10 Çukurbağ Yarımadası Kaş / Antalya adresine verebilirsiniz.

  E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@sunasunhotel.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı sunasunturizm@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

  Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Otel tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Otel kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.